ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1

posted on 29 Mar 2012 12:29 by social-ave in Giography
 
1. แผ่นดินถล่ม Landslide