โลก และโครงสร้างโลก

posted on 29 Mar 2012 11:42 by social-ave in Giography
 
 
 

    นักธรณีฟิสิกส์...เชื่อว่า พื้นผิวเปลือกโลกเย็นตัวลงกลายเป็นของแข็งเมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีมาแล้ว

และเมื่อประมาณกว่า 200  ล้านปีมานี้ ของแข็งดังกล่าวมีลักษณะเป็นแผ่นเปลือกโลกใหญ่ 6 แผ่น

ซึ่งวางตัวยอยู่เหนือหินหนืดภายในเปลือกโลก  ถูกแรงดันภายในเปลือกโลก ร่วมกับแรงเหวี่ยงในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ และการหมุนรอบตัวเองของโลก   ทำให้ปริและเคลื่อนตัวออกห่างจากกัน

เกิดเป็นแอ่งหรือมหาสมุทรขึ้น